gb it fr

Fasada

Bezpieczny budynek, spokojny sen

Bezpieczeństwo pożarowe budynków to jedno z podstawowych wymagań stawianych przez prawo budowlane. Fasady i konstrukcje obiektów budowlanych muszą być wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru ograniczać powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu.

Fasada 50 EI60 to system, w ramach którego oprócz standardowych fasad można wykonać ścianę osłonową o różnych załamaniach płaszczyzny. System spełnia rygorystyczne normy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

FA 50 EI60

Ściana osłonowa FA 50 o klasie odporności EI60 to szkieletowa konstrukcja, składającą się ze słupów rygli, wykonanych z profili aluminiowych. W pola konstrukcji montowane są wypełnienia przezierne ze szkła ognioodpornego lub panele izolacyjne nieprzezierne.

Ruszt aluminiowy ściany osłonowej FA 50 EI60 mocuje się do konstrukcji nośnej budynku wykorzystując uchwyty systemowe, aluminiowe lub stalowe. Robi się to w taki sposób, by zapewnić prawidłową pracę konstrukcji (kompensacja zmian długości profili związana ze zmianami temperatury), a także aby przenieść na konstrukcję nośną budowli obciążenia powstające na ścianie osłonowej, a wynikające z parcia wiatru oraz ciężaru własnego.

FA 50 ma też szersze zastosowanie. W ramach systemu można wykonać konstrukcje ścian pionowych, świetlików i dachów przeszklonych o zróżnicowanych kształtach. FA 50 umożliwia też wykonanie świetlika w klasie REI30 odporności na przenikanie ognia, temperatury oraz na obciążenie. Możliwe jest wykonywanie dachów przeszklonych, jedno i dwuspadowych, o nachyleniu spadku 15 stopni.