gb it fr de

Nawiewniki okienne

Zadbaj o dobry mikroklimat

Nawiewniki to urządzenia umożliwiające doprowadzenie powietrza do mieszkań i budynków, w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Zapewniają napływ świeżego powietrza w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami, nawet przy szczelnie zamkniętych oknach. Ich celem jest również dostarczanie optymalnej ilości powietrza oraz pary wodnej, tak, by zapewnić odpowiedni mikroklimat wewnątrz domu.

Nawiewnik EFR dębowy

Nawiewniki polecane są zwłaszcza do okien energooszczędnych. Są łatwe w montażu (montaż nawiewnika nie wymaga specjalnych wierceń i prac frezerskich) oraz pielęgnacji. Zachowują wysoki poziom izolacji cieplnej i akustycznej. Montowane są w pokojach i ewentualnie w kuchni, z których następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie, do pomieszczeń wyposażonych w kanały wentylacyjne. Tam usuwane jest na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.

Nawiewnik EMM Biały

W ofercie trzy rodzaje nawiewników: higrosterowane, ciśnieniowe i manualne. Samoregulujące nawiewniki ciśnieniowe są dyskretne i mało widoczne. Zapewniają korzystny mikroklimat, niezależnie od poziomu wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz. Cechą nawiewnika higrosterowanego jest usytuowanie elementu regulującego przepływ po wewnętrznej stronie okna. Jest on przy tym sterowany automatycznie. Nawiewniki sterowane manualnie posiadają ręcznie regulowany stopień poziomu otwarcia.

Nawiewniki Higro

Higrosterowany, czyli urządzenie sterowane automatycznie. Wyposażony jest w czujnik (taśma poliamidowa), który analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i dostosowuje odpowiednio otwarcie nawiewnika. Nie wymaga obsługi, jednak w większości przypadków posiada możliwość ustalenia blokady w pozycji przepływu minimalnego. Im wyższa jest wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i co za tym idzie – większy napływ powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki reagują na zmiany w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70%.

Nawiewniki Preso

Ciśnieniowe samoregulujące się. Wielkość przepływu zależna jest od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się ilość napływającego powietrza. Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy, musi posiadać ograniczenie w postaci blokady w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru. Nawiewniki ciśnieniowe mogą dodatkowo być wyposażone w ręczną blokadę, mającą na celu ograniczenie przepływu do minimum.

Nawiewniki Inoto

Sterowany manualnie, posiadający ręcznie regulowany stopień poziomu otwarcia. Zmieniając położenie przepustnicy decydujemy o ilości dostarczanego powietrza. Nawiewniki sterowane ręcznie nie chronią przed nadmiernym napływem powietrza, nie uwzględniają też zmian parametrów powietrza wewnętrznego.