gb it fr

Ekoplast w drodze na NewConnect

23 listopada 2016

Ekoplast S.A., producent opartych na najnowocześniejszych technologiach systemów okien i drzwi, prowadzi przygotowania do publicznej emisji akcji. Spółka planuje przeprowadzić ją na początku grudnia 2016 roku.

Przygotowania do debiutu Spółka rozpoczęła niemal rok temu. Ważnym krokiem była zmiana formy prawnej. Z początkiem stycznia b.r. Ekoplast rozpoczął działalność jako spółka akcyjna.

Harmonogram oferty publicznej akcji serii B

 23.11.2016 r.  Publikacja Memorandum Informacyjnego
 25-28.11.2016 r.  Budowa Księgi Popytu
 28.11.2016 r.  Ustalenie ceny emisyjnej (do końca dnia)
 29.11-5.12.2016 r.  Zapisy na akcje
 do 7.12.2016 r.  Przydział akcji

Środki, jakie uzyskamy dzięki emisji, pozwolą na realizację kluczowych inwestycji z punktu widzenia bieżącej działalności, a co za tym idzie, również na wzmocnienie pozycji i konkurencyjności na rynkach zagranicznych – mówi Dariusz Chwastek, Prezes Zarządu Ekoplast S.A. Obecnie całość naszej oferty wytwarzana jest we własnym zakładzie w Krakowie. Jego powierzchnia nie pozwala już na rozbudowę skali produkcji, a także ogranicza możliwości w zakresie działań magazynowo-logistycznych. Dlatego, mając na uwadze popyt na nasze produkty, zdecydowaliśmy o budowie nowej hali produkcyjnej – komentuje Dariusz Chwastek.

Zwiększenie mocy produkcyjnej Ekoplast będzie możliwe dzięki środkom pozyskanym z emisji. W całości zostaną one przeznaczone na budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz jej wyposażenie w nowe linie produkcyjne. Plan przewiduje rozruch nowego zakładu w pierwszej połowie 2018 roku.

Nowa hala pozwoli nam na rozszerzenie portfolio produktowego. Poczyniliśmy już pierwsze kroki w tym kierunku. Nasz zespół, w efekcie prac badawczo-rozwojowych, opracował innowacyjną technologię produkcji. Metoda już została zgłoszona do ochrony patentowej. Po pomyślnym przeprowadzeniu inwestycji i uruchomieniu nowej hali ruszymy z produkcją – mówi Dariusz Chwastek.

Ekoplast S.A. to producent stolarki otworowej z tworzyw sztucznych oraz aluminium. Spółka ma silną pozycję na rynku francuskim. Obecnie ponad 75% produkcji przeznaczane jest właśnie na ten rynek. Okna i inne produkty z oferty Ekoplast obecne są również na rynku krajowym, głównie w Małopolsce.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Akcji serii B jest Memorandum Informacyjne Akcji serii B spółki Ekoplast S.A. dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta www.ekoplast-krakow.pl oraz Oferującego www.bossa.pl