gb it fr de

Projekty

EKOPLAST S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych okien o unikalnych parametrach wytrzymałościowych i estetycznych dzięki wdrożeniu wyników prac B+R”

Cel projektu:

Wdrożenie przez EKOPLAST S.A. wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie oraz na zlecenie Spółki przez Polską Agencję Transferu Technologii S.A.

Efekt projektu:

Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych w skali świata OKIEN IDEALNYCH, o niespotykanych dotychczas na rynku właściwościach użytkowych i estetycznych, znacząco przewyższających najlepsze rozwiązania konkurencyjne.

Dofinansowanie projektu z UE:

7 515 540,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi:

23 727 684,00 zł

 

EKOPLAST S.A. jest również w trakcie realizacji projektu pn.: „Pozyskanie kapitału z rynku NewConnect na wdrożenie do produkcji innowacyjnych rozwiązań w zakresie stolarki okiennej” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POIR.03.01.05-12-0004/16.

Wysokość dofinansowania:

90 000,00 zł

 

fundusze europejskie unia europejska part loga