gb it fr

Projekty

EKOPLAST S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie strategii eksportowej firmy EKOPLAST na rynku niemieckim i francuskim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska REGIONALNEGO RPROGRAMU OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Cel projektu:

Wzmocnienie pozycji firmy, zwiększenie aktywności międzynarodowej oraz zwiększenie rozpoznawalności poprzez poszerzenie działalności na rynku francuskim oraz wejście na rynek niemiecki.

Dofinansowanie projektu z UE:

199 428,81 PLN

 Całkowita wartość projektu wynosi:

491 597,52 PLN

 

ekoplast-ikony

 


 

EKOPLAST S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie strategii eksportowej firmy Ekoplast na rynku francuskim i norweskim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Cel projektu:

Promowanie marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych poprzez poszerzenie działalności na rynku francuskim oraz wejście na rynek norweski.

Dofinansowanie projektu z UE:

598 560.00 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi:

1 108 874.00 PLN

ekoplast-ikony2

 


 

EKOPLAST S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych okien o unikalnych parametrach wytrzymałościowych i estetycznych dzięki wdrożeniu wyników prac B+R

Cel projektu:

Wdrożenie przez EKOPLAST S.A. wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie oraz na zlecenie Spółki przez Polską Agencję Transferu Technologii S.A.

Efekt projektu:

Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych w skali świata OKIEN IDEALNYCH, o niespotykanych dotychczas na rynku właściwościach użytkowych i estetycznych, znacząco przewyższających najlepsze rozwiązania konkurencyjne.

Dofinansowanie projektu z UE:

7 515 540,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi:

23 727 684,00 zł
fundusze europejskie unia europejska part loga

 


 

EKOPLAST S.A. jest również w trakcie realizacji projektu pn.: „Pozyskanie kapitału z rynku NewConnect na wdrożenie do produkcji innowacyjnych rozwiązań w zakresie stolarki okiennej” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POIR.03.01.05-12-0004/16.

Wysokość dofinansowania:

90 000,00 zł

 

fundusze europejskie unia europejska part loga